23.2.2016 Sanna Ukkola,YLE:n toimittaja

”Oletko koskaan hämmästellyt, miksi tyhjästä ponnis-
taneet sivustot eivät kirjoita mitään negatiivista Venäjästä?”
No, himpskutti, enpä ole! Jotain määtäähän tässä on…

http://yle.fi/uutiset/sanna_ukkola_mita_venajaa/8692269

”Kuka hyötyy siitä, että suomalaiset kääntyvät toi-
siaan vastaa?”, kysyy Sanna Ukkola. On selvää ketkä
eivät siitä hyötyisi;  suomalaiset.
Sanna Ukkolan kysymyksenasetteluun sisältyy se oletus,
että hänen edustamansa kanta suhtautumisessa
Venäjään on se oikea, ja Venäjään myönteisesti suhtau-
tuvat ovat vieraan vallan tarkoituksia palvelevia agitaat-
toreita.
YLE:n Aamu TV:ssä 22.2. Sanna Ukkola haastatteli
Jarmo Mäkelää Venäjän median suhtautumisesta Suo-
meen.

http://yle.fi/uutiset/venajalla_suomesta_ei_kirjoiteta_millaan_tavalla_ystavallisesti/8690141?ref=leiki-uu

Jarmo Mäkelä on eläkkeellä oleva entinen YLE:n venäjän-
vastaisista mielipiteistään tunnettu toimittaja, joka kirjoittaa
kuukausittain – jostain syystä julkaistavaa – ”Venäjän verkossa”
pakinaa YLE:n uutisten nettisivuille. Aamu TV:n lähetyksessä
toimittaja Sanna Ukkola kysyy Jarmo Mäkelältä:
”Mikä se on se tavallaan se tyyli, millä Suomesta kirjoi-
tetaan (Venäjällä)?”
Ja Jarmo Mäkelä vastaa: ”No tässähän on tapahtunut
muutaman vuoden sisällä huomattava muutos. Voidaan
sanoo ihan noin yleisesti, että Suomesta ei kirjoiteta enää
millään tavalla ystävälliseen sävyyn, vaan siellä on paljon
sellaista pahantahtoista ja tavallaan niinku tulkitaan asiaa
mielellään aina sen negatiivisimman kautta.”
Sanna Ukkola: ”Mistä se johtuu?”
Jarmo Mäkelä: ”Stä on vaikee sanoo, ehkä se  johtuu siitä,
että sillä jollakin tavalla myöskin niinku mobilisoidaan sitä
Venäjän omaa väestöä. Nythän täytyy muistaa, että Venäjän
media kirjoittaa venäläisille, ei suomalaisille, silloinkin ku se
kirjoittaa Suomesta se tarkoittaa sitä että se kirjoittaa venä-
läisille ja ehkä heitä mobilisoidaan uskomaan siihen, että on
mukavaa, että jos meillä on vaikeuksia niin onhan se kiva, että
naapurilla on vielä suurempia vaikeuksia.”

Jarmo Mäkelän kommentteihin voisi vastata, että ”niin
metsä vastaa kuin siihen huutaa”. Koska viimeksi on esim.
YLE:n verkkosivuilla nähty Venäjään positiivisesti suhtautuva
juttu? Entä koska viimeksi on YLE:n sivuilla nähty kriittisen tar-
kastelun kestävä Venäjää ja sen toimia esittelevä juttu?
Helsingin Sanomat ja iltapäivälehdet ovat samoilla linjoilla
YLE:n kanssa. Ja pitäkäämme mielissämme se, että suomalainen
media julkaisee juttujaan nimenomaan suomalaisille, silloinkin,
kun se kirjoittaa Venäjästä. Mutta toimittaja Sanna Ukkolalta on
jäänyt tyystin huomaamatta tämä YLE:n ja muun suomalaisen
valtamedian venäjänvastainen linja, hän vain kuuntelee Jarmo
Mäkelää kuin joku Aaprahammi Siinain vuorella jumalan
sanaa. Ja heti seuraavana päivänä Aapr…. Sanna moittii kaikkia
Venäjään asiallisesti ja myönteisesti suhtautuvia isänmaanpet-
tureiksi:

http://yle.fi/uutiset/sanna_ukkola_mita_venajaa/8692269

”Oletko koskaan hämmästellyt, miksi tyhjästä ponnistaneet
sivustot eivät kirjoita mitään negatiivista Venäjästä?”

Näppituntumalla sanoisin, että näitä ”tyhjästä ponnistaneita”
sivustoja on melko tasapuolisesti joka asiasta, niin puolesta
kuin vastaankin. En oikein ymmärrä Sanna Ukkolan käyt-
tämän luonnehdinnan ”tyhjästä ponnistaneita” merkitystä.
Kuvittelisin, ettei yksikään kyseisistä sivustoista ponnista
tyhjästä, vaan ne ovat vaatineet melko paljon taustatyötä.
Mutta näinhän venäjänvastainen propaganda toimii; heite-
tään väitteitä vaivautumatta perustelemaan niitä. Onko
YLE:ssä kertaakaan haastateltu noiden sivustojen pitäjiä?
Mielestäni hyvä journalistinen tapa ja YLE:n omat ohjelma-
säännöt edellyttäisivät tätä.

”Mikset sinä, joka ahkerasti jaat vastamedian sepitettyjä
uutisia, ymmärrä toimivasi vieraan vallan hyväksi?”

Tämä nyt ei varsinaisesti kai koske minua, koska en jaa
sepitettyjä uutisia, paitsi YLE:n uutisia arvostellessani,
jolloin hyvä tavan mukaan liitän aina linkin kyseiseen
uutiseen. Samoin liitän linkin niihin lähteisiin, joiden pohjalta
katson olevan aiheellista vähintäinkin epäillä YLE julkaiseman
uutisen tai jutun oikeellisuutta.
Mutta jos nyt lähdetään siitä, että hyvät suhteet Venäjään
ovat maallemme ensiarvoisen tärkeät, niin voinee kysyä
kenen hyväksi venäjänvastaisia tosiasioihin perustumat-
tomia, sepitettyjä ”uutisia” levittävä YLE toimii? Ei ainakaan
Suomen hyväksi.

”Miksi lukuisat suomalaiset lukevat näiden huutojen
digitaalisia vastineita ymmärtämättä, kenen pussiin he
pelaavat?”

Ja nyt Sanna Ukkola leimaa epäisänmaallisiksi jopa ns.
vaihtoehtoisia uutisia ja juttuja lukevat! Niinpä, eihän
isänmaallinen suomalainen saisi lukea kuin ylen luo-
tettavia YLE:n uutisia. Mediakriittisyys on maanpettu-
ruuteen rinnastettava teko! Ainakin Sanna Ukkolan
mielestä.
Näin olivat asiat YLE:n rysässä tällä kertaa…

Pitäisi ehkä laatia valitus kuluttaja-asiamiehelle siitä,
että joudun maksamaan täyttä YLE-veroa, vaikka YLE:n
journalismi ei ole täysipainoista eikä täytä YLE:n omia
kriteereitä.

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com