Antti Hirvonen, Yleisradion tyhjäntoimittaja 12.1.2015

Yritin 12.1.2015 osallistua YLEn nettisivuilla keskusteluun Matti Virtasen blogista

http://yle.fi/uutiset/matti_virtanen_terrori-iskuista_kotimaan_politiikkaan/7730880.

näin:

——————————

Uskon- ja sananvapaus ovat monimutkaisia ja herkkiä kysymyksiä. Onko parempi kieltää kaiken toiselle pyhän pilkkaaminen vaiko tehdä siitä julkista huvia? Mene ja tiedä.

”Eletään ja annetaan toisten elää” – vaan kun ei anneta! Mikäli asioista täältä katsoen mitään tolkkua saa, oli Pariisinkin terrori-iskujen yhtenä syynä se, etteivät EU ja USA ole antaneet toisten elää; valtioita (esim. Afganistan, Irak, Libya, Syyria jne) on tuhottu ja tuhotaan. Uskontoa – aseista vaarallisinta – on käytetty hyväksi tässä tuhoamisessa; on tarkoituksella lietsottu vihaa eri uskontosuuntien välille – kaikki on ollut sallittua sodassa ja sodan lietsomisessa. Irakissa ja Libyassa ei ollut valtionuskontoa, nyt niissä on uskonto ilman valtiota.

Toisaalta tuomitaan yhdenlainen terrorismi muttei haluta tuomita valtioterrorismia. Kuinka moni sotarikoksiin syyllistynyt läntinen valtionpäämies on joutunut syytteeseen rikoksistaan? Ei yksikään. Ja kuinka moni heistä marssi Pariisissa?

——————————

Kommenttiani ei jostakin syystä julkaistu.
Tiedustelin julkaisematta jättämisen syytä
ilmeiseltä tyhjäntoimittajalta Antti Hirvo-
selta, jolta YLEn nettikeskustelujen ”peli-
sääntöjen” mukaan voi kysyä, mikäli kysyt-
tävää on:

”Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen antti.hirvonen@yle.fi.”

Tein työtä käskettyä ja kysyin TT Antti
Hirvoselta:

——————

Yritin tänään osallistua YLEn nettisivuilla
keskusteluun Matti Virtasen blogikirjoituk-
sesta. Lähetin kommenttini, mutta sitä ei
jostakin syystä julkaistu. Kommenttini ei
ainakaan omasta mielestäni sisältänyt
ketään loukkaavaa tai rikokseen yllyttävää
sanomaa, rasismia tai herjausta. Se pysyt-
teli blogikirjoituksessa käsitellyssä aihepii-
rissä ja oli nimimerkillä kirjoitettu. Eikä siinä
käytetty kirosanoja.
Selittäisittekö miksi kommenttiani ei julkaistu?
Pyydän teitä palauttamaan kirjoitukseni.

——————

Ja kas kummaa! Sain vastauksen – en tosin
kysymyksiini – mutta ottaen huomioon YLEn
vaikean taloudellisen tilanteen, vastaus
kattoi kaiken sen, mihin budjetin puitteissa
voitiin vastata. Vastaus ei tietenkään tullut
TT Antti Hirvoselta, vaan asialle oli pantu
ehkä pienempipalkkainen toimittaja:

——————–
Hei Hannu,

kiitos palautteesta! Julkaisin kommenttisi. Ikävä kyllä se oli joutunut perusteettomasti hylätyksi. Pahoittelen.

ystävällisin terveisin,
Terhi Upola

Vt. tuottaja /Producer
Vuorovaikutusdeski
Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta

Twitter: @terhiu
Instagram: terhiupola

09 1480 2445 / 040 483 7711
Radiokatu 5, PL 24, 00024 Yleisradio

——————–

Vastaus tietysti herätti enemmän kysymyksiä
kuin mihin se vastasi – eihän se vastannut
lainkaan kysymykseeni! Kuitenkin jo se seikka,
että YLE ylipäätään on vastaavinaan YLE-veroa
maksavan kansalaisen kysymykseen sai minut
liikuttuneena lähettämään Terhille seuraavan
viestin:

——————-

Heipä hei Terhi

Kiitoksia sanavapauden puolustamisesta!
Ensimmäisen kerran joku vastaa Antti Hir-
voselle lähettämääni viestiin! Tai ylipää-
tään kenellekään YLEn toimittajista lähet-
tämääni viestiin! Kyllä tuntuu mainiolta!
Edellisen kerran – vai oliko se sitä edellinen,
en muista – valittaessani siitä, ettei viestiäni
julkaistu blogikirjoitusta (J. Tervo) käsittele-
vässä keskustelussa kysyin, saako viestiin
liittää linkkejä oman kantansa perusteluiksi.
Vastausta ei kuulunut, ei näkynyt. Toivon
sinun, Terhi, vastaavan tähän kysymykseen.
Tuhannen merkin raja kommenteissa tulee
usein vastaan, jos on jotakin muuta mieltä
blogikirjoituksesta kuin ”Hyvä Tervo, olen
täysin samaa mieltä” tai ”Osuvasti kirjoitet-
tu!” Kunnollisessa oman kantansa peruste-
lussa olisi usein hyödyllistä käyttää linkkejä.
Ymmärrän kyllä linkkien käyttöön liittyvät
kieliongelmat. Toivon vain, ettei linkkejä
sisältäviä kommenttejani ole hylätty siksi,
että YLE tiedonvälityksen sijasta on keskit-
tynyt tiedonpimitykseen. Sellainen ajatus
helposti tulee mieleen YLEn uutistarjontaa
seuratessani.
Apropo, nämä ”olen täysin samaa mieltä”-
kommentit keskusteluissa. Mitä ne tuovat
keskusteluun? Nettikeskustelun ohjeiden
mukaan :

”Haluamme tarjota teille mahdollisuuden laadukkaaseen, hyvin perusteltuun ja moniääniseen keskusteluun. Pyrimme siihen, että keskusteluun on mielekästä osallistua: silloin sitä on myös kiinnostavaa lukea. ”

Usein blogikirjoittajan kanssa samaa mieltä
olevat eivät perustele kantaansa mitenkään;
on helppoa olla samaa mieltä – tämän olen
kyllä liki seitsemän vuosikymmenen aikana huo-
mannut. Mutta ei se keskustelun tasoa nosta
eikä lisää tiedon määrää. Julkaistaisiinko esim.
tällainen kommentti:
”En ole kirjoittajan kanssa mistään samaa mieltä.”
Luulisin, ettei. Tuollaista kommenttia ei ole sen
paremmin perusteltu kuin ”olen täysin samaa
mieltä”-kommenttejakaan. Miksi näitä täysin
perustelemattomia ”yes”-kommentteja sitten
julkaistaan? Nettikeskustelun ohjeidenne mukaan
niitä ei ymmärtääkseni tulisi julkaista.
Joka tapauksessa kiitos vielä kerran inhimillisestä
suhtautumisestasi YLE-veroa maksavaan televi-
siota katsomattomaan eläkeläiseen, Terhi.

——————

Odotan yhä (tänään on 15.1) vastausta YLEltä.
Ymmärrän kyllä toimittajien vaikeuden vastata
kysymykseen; toimittajan tehtävähän on esittää
kysymyksiä, ei vastata niihin! Olen useassa yh-
teydessä joutunut huomaamaan toimittajien vai-
keuden ymmärtää heille esitettyjä kysymyksiä
ja toisinaan vaikeuden ymmärtää edes itse esit-
tämiensä kysymysten sisältöä – annetusta vastauk-
sesta puhumattakaan!
Uskoni yhteiskuntajärjestykseemme on kuitenkin
luja ja tiedän oikeuden ja kohtuuden voittavan
ja lopulta saavani kysymykseeni vastauksen – joka
vastaamatta kysymykseeni herättää vain lisäkysy-
myksiä.

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com

P.S.

Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen antti.hirvonen@yle.fi.

17.1.2015

Luja uskoni demokratiamme toimivuuteen palkittiin!
Eilen oli sähköpostilaatikkooni kolahtanut vastaus
kysymykseeni linkkien käytöstä nettikeskustelujen
kommenteissa:

——————–

Hei Hannu,

emme julkaise linkkejä, jos meillä ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta varmistua sen takana olevasta sisällöstä tai sen oikeellisuudesta. Useimmiten tähän tarkistamiseen, varsinkin vieraskielisissä linkeissä ei ole aikaa. Siksi on varminta olla liittämättä linkkejä omiin kommentteihin.

Parhain terveisin ja mukavia keskusteluja toivottaen,
Terhi

———————–

Vastaus kirvoitti näppäimistöstäni seuraavaa:

———————–

Hei vain Terhi, ja kiitoksia vastauksestasi

Aivan, ymmärrän kantanne. Toivoisin YLEn noudattavan
tätä samaa periaatetta uutisten suhteen. YLE on esim.
Ukrainan tilanteesta uutisoidessaan useamman kerran
julkaissut paikaansapitämättömiä väitteitä uutisina tai
väitteitä, joiden todenpitävyyttä on ollut mahdotonta
todentaa. YLE ei myöskään ole perättömiä uutisia jul-
kaistuaan pitänyt tapanaan korjata uutisointiaan ja myön-
tää virheensä. Juuri tästä syystä, sekä sananvapauden ja
vapaan tiedonkulun vuoksi, olisi erittäin tärkeätä saada
julkaista linkkejä keskusteluissa. Varsinkin kofliktitilanteis-
sa on kaksi tai useampia ”totuuksia”. Se, että YLE katsoo
oikeudekseen valita niistä sen oikean totuuden ja jättää
niinmuodoin muita totuuksia tukevat uutiset julkaisematta,
on silkaa sensuuria ja vastoin YLEn toimintaperiaatteita:

http://yle.fi/yleisradio/toimintaperiaatteet/ots-ohjeet

Noihin periaatteisiin ei ainakaan voi vedota puolusteltaessa
YLEn käytännön journalismin tasoa, joka tuntuu perustuvan
”huono journalismi ei ole rikos”-ajatukseen.
Kirjoitat:

” emme julkaise linkkejä, jos meillä ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta varmistua sen takana olevasta sisällöstä tai sen oikeellisuudesta. Useimmiten tähän tarkistamiseen, varsinkin vieraskielisissä linkeissä ei ole aikaa. Siksi on varminta olla liittämättä linkkejä omiin kommentteihin.”

En ole kertaakaan nähnyt linkkejä julkaistun keskusteluissa.
Tästä voisi päätellä, että joko yksikään keskustelujen kommentti
ei ole sisältänyt linkkejä, tai sitten teillä ei ole aikaa tai halua
varmistaa linkin sisältöä tai sen oikeellisuutta. Tiedän, että syynä
on tuo jälkimmäinen vaihtoehto; ei aikaa tai halua. Olen itse
liittänyt kommentteihini linkkejä sillä seurauksella, ettei komment-
tejani ole julkaistu. En usko olevani ainoa, joka varmistuttuaan
linkkien sisältämän aineiston oikeellisuudesta yhtä hyvin kuin
YLE varmistuu julkaisemiensa uutisten sisältämän totuuden
oikeellisuudesta, on liittänyt linkkejä kommentteihinsa. Itse
olen liittänyt linkkejä juuri siitä syystä, että on olemassa luotet-
tavuudessaan vähintään YLEn käyttämien veroisia tietolähteitä,
joiden versio asioista on aivan toinen kuin minkä YLE on pöyhkeästi
valinnut ”oikeaksi” totuudeksi. Ja mikä sitten on luotettava tieto-
lähde? USAn hallinto esim. pitää tilanteista riippuen luotettavana
lähteenä sosiaalista mediaa – joka on täysin vapaasti manipuloi-
tavissa. Ja YLE on syyllistynyt näin perusteltujen uutisten julkai-
semiseen. Miten siis on perusteltavissa vaatimus yksityisen
nettikeskusteluun osallistujan käyttämien lähteiden (linkkien)
totuudellisuuden varmistamisesta, kun jokainen ymmärtää
yksittäisen kommentin olevan vain kirjoittajan mielipide ja toisaalta
YLEn julkaisemaa uutista pidetään herran totuutena, johon meidän
kaikkien maailmankuvan pitäisi perustua?

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s