Halonen 7.6.2011

Ylväs presidenttimme

Olitte maaliskuun loppupuolella kovin huolestunut
Libyassa vallitsevasta humanitaarisesta kriisistä, kansan-
murhasta, kuten asian ilmaisi entisen puolueenne pu-
heenjohtaja. Mitenkä nyt humanitaarinen suu pannaan,
kun NATO/USA avoimesti pommittaa siviilejä ja on ilmoit-
tanut päämääräkseen vallanvaihdon Libyassa, ei siviilien
suojelemisen, kuten pommitusten alkaessa uskoteltiin?
Nyt luulisi jo tyhmemmänkin – siis teidän – näkevän, että
alunalkaenkin kysymys on ollut Gaddafin syrjäyttämisestä
ja Libyan liittämisestä USAn sateliittivaltioihin. Teitä ei vähää-
kään huoleta nykyiset mm. Tripoliin kohdistuvat pommituk-
set – ei, koska nyt tekin olette huomannut, että tarkoitus on
“hyvä” ja sehän pyhittää keinot. Teillä on aikaa ja innostusta
esiintyä infantiilin väkijoukon edessä Helsingin Suurtorilla
juopuneiden jääkiekonpelaajien kanssa, mutta ette laita
tikkua ristiin USAn hegemoniapyrkimyksiä vastustaaksenne.
Valtaoikeuksianne on kieltämättä supistettu, mutta puheoi-
keutta teiltä ei kai sentään ole vielä viety?
Olette häpeäksi Suomelle ja ihmiskunnalle , kuten niin mo-
net kanssarikollisenne, jotka sallivat ilman vastalauseita
NATO/USAn jatkaa omien tarkoitusperiensä saavuttamiseen
tähtääviä rikollisia sotilaallisia toimiaan itsenäisiä kansakuntia
vastaan niiden alueella. Teillä on kuitenkin jonkinverran tois-
ta (ja samalla viimeistä, luojan kiitos) presidenttikauttanne,
joten jospa edes yrittäisitte hieman “skarpata”, osoittaa mo-
raalista selkärankaa ja ottaa kantaa kansainvälisestä lain-
säädännöstä ja YK:n päätöksistä piittaamatomien valtioiden
ja liittoutumien tekemisiin. Presidenttiytenne jälkeen voitte
puolestani esiintyä missä kissanristiäisissä haluatte lippalakki
päässänne ja olla niin kansannaista, niin kansannaista, mutta
odotan teiltä aika paljon enemmän presidenttinämme olles-
sanne. Jokin aika sitten valititte sitä, että teidän asiantunte-
mustanne ja hyviä suhteitanne ei haluta enää käyttää hyväksi
maamme suhteissa Venäjään. Ehkä kysymys on siitä, että
ette ole ansainnut juuri kenenkään arvostusta ja kunnioitusta –
ette ainakaan minun.

Ilman vähäisintäkään kunnioitusta

Hannu Koski
Pusula

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s