Juha Sipilä, Petteri Orpo 11.1.2017

Suomen perustuslaki

1§ toinen momentti:

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa.
Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja
yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukai-
suutta yhteiskunnassa.

9 § ensimmäinen momentti:

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulko-
maalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

16 § toinen momentti:

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja
erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta
sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

20 §:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.

22 § ensimmäinen momentti:

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien
toteutuminen.

Ja sanoista tekoihin! Epäonnistuttuaan yrityksessään korottaa sakko-
maksuja kaksinkertaisiksi valtion kassavajeen paikkaamiseksi, on
nerokkaan pääministerimme Juha Sipilän hallitus päättänyt panna
verolle moottoripyörät! Perustuslakimme 9. § takaa Suomen kansalaiselle
oikeuden vapaasti liikkua maassamme – mutta siitä pitää maksaa!  Ja
mikäli mielii liikkua moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, joutuu liikkumisesta
joka käänteessä  maksamaan liikuntaveroa; polttoaineveroa, käyttöveroa,
vakuutusveroa, liikevaihtoveroa ym. ym.
Kaavailtu moottoripyörävero olisi tietysti tasavero, joka on Sipilän (ja myös monien
edeltävien hallitusten) mielestä kaikkein tasa-arvoisin; sehän lankeaa kaikkien
maksettavaksi samansuuruisena tuloista riippumatta! Progressiivinen,
tulojen mukaan nouseva vero, rasittaisi kohtuuttomasti hyvätuloisia.
Täytyyhän meidän pienituloisten ymmärtää, ettei hyvätuloisten elämä ole
halpaa!

Jos nyt joku pienituloinen  on hölmöyksissään sattunut hankkimaan useampia pyöriä vuosien varrella, niin eihän pyörien pitäminen tallissa  – jos sellainen on – mitään maksa ja saisihan pyörän vielä toistaiseksi käynnistää tallissa ilman että siitä joutuisi veroa maksamaan… mitä nyt polttoaineveroa hieman.  Moottoripyöräveron suuruuteen ei myöskään vaikuttaisi pyörän teho tai kuutiotilavuus (kevytmoottoripyörät on kaavailtu jätettäviksi veron ulkopuolelle).
Tarkoitus olisi vain verottaa tietyntyyppisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon
käyttöä. Veroa ei joutuisi maksamaan tällaisesta moottorikäyttöisestä
kulkuneuvosta, mikäli sitä ei käytä liikenteessä, mikäli sillä ei kuljeta. Kulkuneuvo,
jolla ei voi kulkea, on hallituksen mielestä paras kulkuneuvo! Tässä on ilmeisesti
ajateltu (ajattelusta ei kuitenkaan ole minkäänlaista näyttöä), että mitä
harvempi moottoripyörä on liikennekäytössä, sen parempi. Jo maamme
onnettoman lainsäädännön perusteella on todennäköistä, että liikenteessä
oleva moottoripyörä (moottoripyörän kuljettamiseen vaaditaan 18 vuoden
ikä – samoin kuin auton kuljettamiseen) useimmassa tapauksessa
korvaa liikenteessä olevan auton. Moottoripyörän polttoaineen kulutus –
ja näin siis päästöt – on karkeasti ottaen puolet pienempi kuin auton. Moottori-
pyörä on myös autoa kevyempi ja rakenteensa vuoksi ”yksiraiteinen”, jolloin
sen teitä kuluttava vaikutus on vain murto-osa auton vastaavasta vaikutuksesta.
Lisäksi näitä epäsosiaalisia päristimiä mahtuu ruuhkaliikenteeseen huomattavasti
enemmän kuin autoja. Kun normaalisti viiden hengen autossa istuu vain yksi
henkilö, kuljettaja, niin saman ihmismäärän liikkuminen moottoripyörillä vie
vähemmän kuin puolet siitä tiepinta-alasta, jonka nämä yhden hengen
autot vievät. (No, lähitulevaisuudessahan meillä on kyllä odotettavissa
itsestään kulkevia äly-autoja, joissa ei tarvitse olla edes kuljettajaa! )
Kyllähän sen ymmärtää, ettei tällaista autoa huomattavasti ekologisempaa
liikennevälinettä voi jättää rankaisematta verolla! Kysymyshän on selvästi
rangaistusluontoisesta maksusta; veron joutuisi maksamaan aina täysimää-
räisenä, vaikka moottoripyörä olisi liikennekäytössä vain päivän vuodessa!
Vero ei perustuisi mihinkään laskelmiin moottoripyörän aiheuttamasta kuvitellusta
tai todellisesta haitasta. Autojen kohdallahan on päästy joku vuosi sitten siihen, että auton
käytöstä maksettavaa rangaistusveroa joutuu maksamaan vain siltä
ajalta, jonka auto on liikennekäytössä. Veroa maksetaan siis suhteessa auton
aiheutamaan kuviteltuun haittaan. Tässä on tietysti pidettävä mielessä
se seika, että autoilijat ovat kunnon kansalaisia, jotavastoin moottori-
pyöräilijät todennäköisesti kuuluvat johonkin rikollisjengiin. Siksi on ymmär-
rettävää, ettei autoilijoita ja toisaalta moottoripyörälijöitä voi kohdella
samoin. Moottoripyöräijlijöiden maksettavaksi asetettu rangaistusvero toisi
vain valtiolle osan rikoksilla saadusta hyödystä. Ja niin nämä rahat saataisiin
ohjattua opiskelun tukemiseen (kts. Perustuslain 16 §) ja terveydenhoitoon.
Runollista oikeutta – poetic justice! Ei kai kukaan kuvittele, että Sipilän korkeasta
moraalista ja älykkyydestä tunnettu hallitus keräisi tällä tavalla rahaa ylihintaisten
NATO-hävittäjien ostoon!
Vastuullisena ja kunnollisena kansalaisena- huolimatta siitä, että minulla on
moottoripyörä tai useampi – haluan kantaa vaatimattoman korteni kekoon
keksimällä yhä uusia ja nerokkaita verotuskohteita. Paljon on vielä kansalaisten
elämään ja harrastuksiin liittyviä kohteita verotettavaksi! Tarkastelkaamme
nyt vaikkapa rannekelloa, joka on kuulemma tulossa taas muotiin. Nyt olisi
oiva hetki iskeä pahaa aavistamattoman kellopellen lompakolle! Erityisesti
oikeat jousivetoiset kellot olisi pantava verolle. Nehän eivät tuota minkään-
laista jätettä elinkaarensa aikana ja senkin jälkeen ne voidaan kierrättää
täysin. Kvartsikoneistoiset ja muut sähköllä käyvät kellot kuluttavat pattereita
ja tuottavat siis ongelmajätettä ja todennäköisesti ohentavat otsoonikerrosta,
mutta ne myös pitävät liike-elämän rattaita pyörimässä, joten niiden verotus
voisi olla keveämpää. Kaikkein pahimpia ovat automaativetoiset jousikoneistoiset
kellot! Niille pitäisi ehdottomasti asetta jonkinlainen loisvero! Nehän käyttä-
vät hyväkseen ihmisen liike-energiasta ottamaansa loisenergiaa! Samaan
kategoriaan on laskettava aurinkoenergialla toimivat kellot. Eihän käy laatuun,
että joku kellokeikari ilmaiseksi imee yksityiseen käyttöönsä aurinkoenergiaa,
joka mitä ilmeisimmin kuuluu kaikille kansalaisille, jolloin valtiovallalla on
itseoikeutetusti oikeus verottaa sen käyttöä!
Entäpä perinteinen mustetäytekynä? Senhän voi aina täyttää uudestaan
mustesäiliön tyhjentyessä. Ja lasisen mustepullon voi sen tyhjennyttyä
laitaa lasinkeräykseen. Ekologista, eikö totta? Mutta ei! Tämmöinen ei voi käydä
laatuun! Ärsyttävää pröystäilyä tuo mustetäytekynän käyttö! Teräkin on joko
kullattu tai sitten iridiumia! Kyllä mustetäytekynän käyttöä – tai vielä paremmin
omistamista, koska joku voisi aivan salassa yrittää sillä jotakin raapustaa –
tulisi raskaasti verottaa! Vain ne mustetäytekynät, joita esim. valtiovallan
edustajat joutuvat käyttämään allekirjoittaessaan tärkeitä sopimuksia voi-
taisiin vapautta verosta. Mutta aivan tavallisella harrastelijalla tavatusta
mustetäytekynästä joku sadan euron vuotuinen vero olisi kohtuullinen rangaistus!
Loppuisipa sekin hauskanpito!
Laitetaan Suomi yhdessä (konkurssi)kuntoon!
Kaikki kiva verolle!

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com

P.S.

Juha Sipilä hallituksineen on osoittanut vanhan sanonnan ”kukaan ei ole
täydellinen” täydellisen paikkansapitämättömyyden! Kyllä vaikuutta siltä,
että Sipilän hallitus koostuu täydellisistä idiooteista! Näin on taas kerran
inhimillinen tietämys lisääntynyt ja yksi vanha uskomus joutunut historian
roskapönttöön!
Kiitos tästä kuluu Sipilän hallitukselle!