Paavo Arhinmäki 23.3.2012

Köyhän kukkarolla!

Vasemmistoliitto – köyhän kukkarolla!
On ollut kerrassaan hienoa seurata poliitikonurasi
rakettimaista (Apollo-raketti, ei Sojuz) nousua. Pian
ohitat tekopyhyydessäsi vasemmistoliiton entisen
puheenjohtajan, Suvi-Anne Siimeksen, joka ”työväen-
luokkaisuuttaan” korostaakseen esiintyi vaalimainok-
sissaan työväen veren tahrimissa valkoisissa maala-
rinhaalareissa.
Nyt sinä olet ”niissä pöydissä, joissa päätöksiä teh-
dään”. Pääsit päättämään arvonlisäveron korotuk-
sesta! Absoluuttisen mahtava fakta, jota ei millään
verbaaliakrobatialla voi muuksi muuttaa! Tuntuu var-
masti yhtä hienolta kuin torjuttu maali. Jonkinlaiseksi
torjuntavoitoksi asian tietysti väännät julkisuudessa:
”Jos emme olisi korottaneet arvonlisäveroa yhdellä
(vaivaisella) prosentilla, olisimme olleet pakotetut
liittymään NATOon” – tai jokin muu yhtä älytön seli-
tys. Ehkä pidät saavutettua väliaikaista ylellisyys-
veroa jonkinlaisena vastapainona ALV:lle. Niin, väli-
aikaista – ALV kohdalla ei puhuttu väliaikaisuudesta.
Onko sinulla lainkaan käsitystä arvonlisäveron koro-
tuksen vaikutuksista!? Kulutukseen, jokapäiväiseen
kulutukseen, kohdistuva vero koskee kipeimmin
vähävaraisia. Meidän kokonaisverotaakkamme tu-
loihin suhteutettuna kasvaa usealla prosenttiyksi-
köllä – kaikki tavarat ja palvelut kallistuvat. Hyvätuloi-
sille veronkorotuksen merkitys on mitätön. ALV ja
kulutukseen kohdistuva verotus on kaikkein epäsoli-
daarisin ja epäoikeudenmukaisin veromuoto. Lisäksi
tietysti tulevat jatkuvista ALV:n korotuksista johtuvat
käytännön ongelmat erityisesti pienyrityksille; kirjan-
pito-ohjelmat täytyy päivittää yms. Lopputulos tästä hie-
nosta poliittisesta ”torjuntavoitosta” on, että vähäväki-
set kärsivät, pienyritykset kärsivät ja ostokset suun-
tautuvat yhä enenevästi muihin EU-maihin, joissa on
alempi ALV-prosentti.
Julkisuudessa veronkorotukset on esitetty ”säästötoi-
menpiteinä”. Eihän valtion tulojen lisääminen ole sääs-
tämistä, se on tulojen lisäämistä. Ja koska parin viime
vuosikymmenen aikana valtion kaikki liiketoiminta on
yksityistetty ja kannattavia yksityisiä liikeyrityksiä mil-
tei päivittän myydään ulkolaiseen omistukseen, on valtio
jatkuvasti menettänyt tulojaan. Siitä huolimatta Suomen
valtiolla on teidän, valtioneuvoston, mielestä varaa tukea
”Kreikkaa”, siis yksityisiä pankkeja, miljardeilla euroilla.
Mistä nämä miljardit tulevat? Valtio ottaa lisää ”edullista”
lainaa ja maksattaa loppujen lopuksi viulut vähiten ansait-
sevalla kansanosalla. Kyllähän ”fractional reserve”-peri-
aatteen mukaan toimivia pankkeja täytyy tukea! Nehän
saattaisivat muuten joutua ahdinkoon!
Pankkien tukemiseksi tehty sopimus on ilmeisesti niin
vahingollinen ja kallis maallemme, ettei jumalan sijai-
nen maan päällä, suuri johtajanne, Katainen suostu sitä
julkistamaan – ja sitä ei siis julkisteta. Jumalan sana, näes.
Pysymällä hallituksessa olet varmistanut taivasosuutesi
jo maan päällä – sitä taivaallista taivasta kun ei ole ole-
massa, olet ovelana miehenä päättänyt varmistaa osuu-
tesi jo täällä. Köyhästä kansasta viis’ – jos sitäkään.
Jos olisit ihminen, mensch, mies, lähtisit hallituksesta.
Mutta kun et ole; olet poliitikko – paska ihmiseksi ja mie-
heksi.

Hannu Koski
Pusula

————–

Arhinmäen vastaus 23.3.

Hei Hannu,

kiitos viestistäsi. Jos et halua olla porvarimedian uhti, käy tutustumassa mun blogi-kirjoitukseeni kehysriihestä. Siinä käydään läpi hyvät ja huonot asiat kehysriihestä.

Paavo

————

Vastaukseni ylläolevaan 24.3.

Terve Paavo

Olen iloisesti hämmästynyt vastauksestasi – siis että ylipäätään
vastasit! Osoittaa sinun olevan kehityskelpoinen yksilö.
Kuten kirjoitin, arvonlisäveron korotusta ei millään verbaaliakro-
batialla muuksi voi muuttaa. Mitäpä pienituloista työläistä, eläkeläistä
tai joutenolijaa tuloerojen kaventaminen lämmittää? Tuloeroja kun ei
nyt kavenneta lisäämällä pienituloisten tuloja tai keventämällä meidän vero-
tusta, vaan ottamalla enemmän niiltä, joilla tuloja on enemmän kuin
tarpeeksi. Miten se helpottaa vähävaraisten asemaa? Ei yksikään
mainio ja historiallinen kehysriihessä läpi saamanne asia merkitse
pienituloisille merkittävää tulojen lisäystä.
Puolitoista miljardia, 1,2 miljardia – mitä se merkitsee köyhän arjessa?
Harkintanne ja päätöksenne perustuu abstrakteihin tilastoihin, etäiseen
käsitykseen tai useimmiten täydelliseen tietämättömyyteen köyhän arjesta.

Hannu Koski

————-

Arhinmäen vastaus 26.1.

Terve vielä,

Samalla kun arvonlisäveroa korotettiin, nostettiin myös työtulo- ja perusvähennyksen alarajaa. Lisäksi sosiaaliturvan indeksikorotukset maksetaan edelleen täysimääräisenä ja ensi vuonna lisäksi etukäteen. Nämä yhdessä pehmentävät alv:n noston vaikutuksia varsinkin pienituloisille. Eli koko kuva ei ole ihan niin synkkä.
Lisäksi samassa paketissa poistettiin älyttömyys nimeltä työmarkkinatuen tarveharkinta, joka tarkoittaa sitä, että täysi-ikäinen ihminen ei saa mitään tuloja, jos hänen puolisonsa tulot katsotaan ”liian suuriksi”.
Lisäksi kaikkein suurituloisimmat laitettiin maksamaan ylimääräistä veroa tuloista ja perinnöistä.
Jos joku on pienituloisten puolesta tapellut hallituksessa, kyllä se on Vasemmisto.
Se on hyvä, että suhtaudut valtamediaan oikealla kriittisyydellä! Tässä olemme samalla linjalla.

Parhain terveisin,

Paavo Arhinmäki

————–

Vastaukseni 28.3.

Koko kuva on vielä synkempi! Sosiaaliturvan indeksikorotukset laahavat
pahasti jäljessä, oikeassa elämässä. Etuisuuksien saanti vaatii usein an-
karaa byrokraattista ponnistusta, joka heikossa asemassa olevalle ihmi-
selle saattaa olla ylivoimaista. Kaikenmaailman sosiaalitantan tunkeutuvat
syvälle yksityisyyteesi, sinua nöyrryytetään rumasti.
Synkkä totuus on, että viime vuosikymmenen aikana kurjuus on kurjistunut.
Lipposen valtakauden aikana tuloveroja jatkuvasti alennettiin, palveluja lei-
kattiin ja valtion omaisuutta yksityistettiin vapaan kilpailun – kaikinpuoleisen
vapauden – nimissä. Vasemmistoliitolta on pudonnut sekä hampaat että
munat, huevos. ”Jos joku on pienituloisten puolesta tapellut hallituksessa,
kyllä se on Vasemmisto.”, kirjoitat. Konditionaali on oikea muoto tässä, vali-
tettavasti vain kukaan ei ole halituksessa pienituloisten puolesta tapellut.
Kyllä Vasemmistoliitto on täysin jumalan pojan, Kataisen, taskussa. Dema-
rien Erkki Tuomioja yritti hieman irtiottoa hallituksen linjasta EU:n kriisira-
hastokysymyksessä ja heti hänen päälleen langetettiin jumalan pojan tuomio.
Vasemmistoliitolla hallituksessa ei ole muuta tehtävää kuin minkä jumalan
poika on teille antanut; olkaa hiljaa, hiirenhiljaa – myös hallituksen ulkopuo-
lella! Te ette voi arvostella hallituksen linjaa, ette voi esittää poikkeavia kan-
nanottoja kotimaan- tai maailmanpolitiikasta. Teidät on otettu hallitukseen
jotta pitäisitte päänne kiinni. Ette voi arvostella EU:n järjettömyyksiä, ette
voi arvostella USA:n maailmanherruteen tähtäävää hegemoniapolitiikkaa,
sen sotia ja sotarikoksia. Suomi (Suomen hallitus) yhtyy kaikkiin taloudellisiin
ja poliittisiin pakotteisiin USA:n ja EU:n sanelemia valtioita vastaan, vaikka
näille pakotteille ei olisi (ei ole) mitään todellista aihetta, ja vaikka pakotteisiin
yhtyminen ei olisi maamme edun mukaista. Ette voi esittää vaihtoehtoista
tulevaisuudennäkymää kansalle, joka olisi kipeästi sen tarpeessa. Varoitat
minua joutumasta porvarimedian uhriksi ja samalla toimit hallituksessa,
joka kaikin tavoin myötäilee ja tukee porvarimediaa, valtamedian taantu-
muksellista viestintää. Kuten blogissasi kirjoitit emme Suomessa elä talou-
dellisessa tyhjiössä. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että meidän ehdoin
tahdoin olisi harjoitettava itsetuhoista politiikkaa antautumalla kansain-
välisen suurpääoman edessä. Ei suurpääoman ehdoille perustettu EU
ole ainoa, eikä varsinkaan paras, yhteistyökumppani maallemme. Ei
täällä harjoitettu talouspolitiikka voi johtaa kansan kannalta hyvään tu-
lokseen. Nyt olisi viimeistään aika tarttua suuriin kysymyksiin indeksi-
korotusten parissa näpertelemisen sijaan. Sisäpolitiikkaa, ja ulkopolitiik-
kaa, Suomessa on vuosikausia vivuttu yhä enemmän oikealle. Eikä tähän
suuntaukseen ole loppua näkyvissä. Poliitikot toimivat kuin koululääke-
tieteen oppineet lääkärit: hoidetaan oireita, ei syitä, ja rikastutetaan
lääkefirmoja. Oikeistolaisen politiikan pahimpia seuraamuksia pehmen-
netään, kuten sanoit. Mutta koska kehitys käännetään toiseen suuntaan?
Koska sitä edes pyritään uskottavasti kääntämään? Ei ainakaan niin kauan,
kuin Vasemmistoliito istuu hallituksessa ja tukee hallituksen päätöksiä.
Kokonaiskuva on synkkä. Maailmanlaajuisesti vielä synkempi. Täällä ko-
timaassa köyhät vain kärsivät, muualla heitä murhataan USA:n hegemonia-
pyrkimysten edistämiseksi. Ja tämän roistovaltion, USA:n, kanssa hallitus
ohjelmansa mukaan on hyvissä välilöissä! Sen julistamattomia sotia, sen
sotarikoksia, kansainvälisen oikeuden törkeitä loukkauksia, sen rikoksia
ihmisyyttä vastaan, ei Suomen hallitus eikä yksikään hallituksen jäsen
tuomitse. Ei USA:han kohdisteta poliittista tai taloudellista painostusta.
Kuten kirjoitit blogissasi, emme elä taloudellisessa tyhjiössä, emme myös-
kään elä poliittisessa tyhjiössä. Vain taloudellisessa ja poliittisessa tyhjäpäi-
syydessä.

Hannu

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s