Presidentti Niinistö 8.4.2017

http://yle.fi/uutiset/3-9552859

Tuossa YLE:n uutisten julkaisemassa haastattelussa sanoit:

”Tässä tilanteessa näyttää kyllä selvältä, että kaikkeen siihen
mitä Syyriassa on nähty, kyllä Assad on siihen pääsyyllinen
selvästi.”

Harkitsemattomasti sanottu. Ehkä typerintä, mitä olet
julkisesti tokaissut. Lausuntosihan sisältää myös sen, että
Venäjä, joka on tukenut Syyrian hallintoa taistelussa terro-
risteja vastaan, on sekä väärällä puolella että syyllinen siinä
missä Bashar al-Assadkin. Yhdysvallathan on ilmoittanut
aloittavansa tutkimukset siitä, osallistuiko Venäjä myös
tuohon väitettyyn iskuun kemiallisilla aseilla. Sen sijaan,
että USA tutkisi mitä todella tapahtui Khan Sheikhoun
iskussa, aloitetaan tutkimukset siitä olettamuksesta, että
todella on tapahtunut isku kemiallisilla aseilla! Ymmärret-
tävää toki on, ettei USA nyt halua enää tukimusta todellisista
tapahtumista, koska ohjusisku on jo tapahtunut ja USA:n ulko-
politiikka palautettu ”oikeille” raiteilleen lyhyen sivuraiteilla
harhailemisen jälkeen. Tomahawk-ohjusten valmistajan
osakekurssi ponnahti heti kolme prosenttia korkeammalle –
huolimatta siitä, että joidenkin tietojen mukaan 59:stä
laukaistusta ohjuksesta vain 23 osui maaliinsa. Lentotuki-
kohta selvisi verrattain pienin vaurioin.

En aivan tarkkaan osaa arvella mitä tilannetta YLE:n uutisten
haastattelussa lausumassasi tarkoitat. Tarkoitatko Yhdysvaltain
suorittaman – kansainvälisen lain vastaisen – ohjusiskun Syyriaan
jollakin tavoin paljastaneen Syyrian presidentti al-Assadin
syyllisyyden kaikkeen, mitä Syyriassa on tapahtunut? Koulu-
tukseltasi juristina sinulle lienee tuttu länsimaisen oikeus-
käytännön jonkinlainen kulmakivi, perusajatus: syytön, kunnes
toisin todistetaan.
Miten, jos saan kysyä, ”tämä tilanne” on mielestäsi vastaan-
sanomattomasti osoittanut Syyrian presidentti al-Assadin
(pää)syyllisyyden kaikkeen siihen, mitä Syyriassa on tapah-
tunut? Eikö ”tämä tilanne” pikemminkin osoittanut, jälleen
kerran, Yhdysvaltain ulkopolitiikan olevan pääsyyllinen kaik-
keen siihen, mitä Syyriassa on ns. arabikevään jälkeen tapah-
tunut?
Joka tapauksessa lausumasi on osoitus syvästä kyynisyydestä
ja täydellisestä välinpitämättömyydestäsi. Sinulle ei jonkin
etäisen Syyrian kansalaisten – ihmisten – kärsimys merkitse
mitään. Heidät, samoin kuin Afganistanin, Irakin, Libyan ym.
kansalaiset voidaan uhrata Yhdysvaltain valtapyrkimysten
edestä.
No tietysti silloin tällöin, kun noiden etäisten tapahtumien
laineet yltävät hieman lähemmäs, yhdyt kuoroon, joka jyrkin
sanoin tuomitsee tapahtumat –  kuten nyt Tukholman terrori-
teon yhteydessä. No, mitä yhteyttä on sitten tuolla Yhdys-
valtain suorittamalla ohjusiskulla ja Tukholman iskulla, kysyt?
Yhdysvaltain jo monen vuosikymmenen ajan harjoittama
ulkopolitiikka on niin sanoaksemme muokannut maaperää
otolliseksi katkeruuden ja terrorismin versota. Terrorijärjestöt
ovat Yhdysvalloille kuin tuli; hyvä renki mutta huono isäntä.
Yhdysvaltain ohjusiskun kohde, al-Shayratin tukikohta, on
keskeinen Syyrian ilmavoimien lentotukikohta terrorismin
vastaisessa taistelussa Syyriassa. Syyrian ns. sisällissota on
itse asiassa terrorismin vastaita taistelua. Syyrian ns. maltil-
linen oppositio on liittynyt Syyrian hallinnon puolelle ja hal-
lintoa vastaan taistelevat ainoastaan terroristijärjestöt. Ja
nämä terroristijärjestöjen taistelijat ovat valtaosaltaan ulko-
maisia palkkasotureita. Terrorismin vastaista taistelua Syyri-
assa käy siis Syyrian hallinto – presidentti al-Assad, niin sano-
aksemme.
Yhdysvaltain ohjusiskusta hyötyivät terroristit. Ihmeellisen sat-
tuman kautta Syyrian terroristit heti ohjusiskun jälkeen käyn-
nistivät hyökkäyksen Palmyran seuduilla tavoitteenaan öljy-
kenttien valtaus. Aivan kuin terroristeilla olisi ollut ennakkotieto
Yhdysvaltain ohjusiskusta! Syyrian armeija pystyi kuitenkin torjumaan
hyökkäyksen, vaikka vain vaivoin, ilmatuen puuttuessa. Miten
tämä sopii terrorismin vastaiseen sotaan? Hyvin huonosti,
minusta tuntuu.
Palataksemme Tukholman iskuun; sinä tuomitset – luonnolli-
sesti – Tukholman terroriteon, mutta et tuomitse Yhdysvaltain
iskua, josta hyötyvät terroristit!
No entä sitten perustelut Yhdysvaltain suorittamalle ohjusiskulle?
Syyrian ilmavoimien Khan Sheikhouun suorittaman väitetyn
kemiallisin asein tehdyn iskun suorittaneet koneet toimivat
al-Shayratin lentotukikohdasta. Yhdysvallat ”epäilivät” lentotuki-
kohdassa varastoitavan kemiallisia aseita. Syyrian ilmavoimien
iskun yhteydessä vapautui jonkin verran myrkyllistä kaasua, ehkä
sariinia tai klooria. Tapauksesta ei ole suoritettu minkäänlaista
tutkintaa. Ja Yhdysvallat kiirehti suorittamaan iskunsa ennenkuin
Kahn Sheikhoun iskua on ehditty tutkia.
Miten todennäköistä on, että Syyrian hallinto olisi suorittanut iskun
kemiallisilla aseilla Kahn Sheikhoun kaupunkiin? Mikä olisi ollut
iskun sotilaallinen ja poliittinen tarkoitus? Miksi Syyrian hallinto,
jota alati valppaat valtamedian rakkikoirat vahtivat kuonot pys-
tyssä, olisi suorittanut iskun kemiallisilla aseilla? Miksi Syyrian ilma-
voimat iskisi kemiallisin asein  ammusvarastoon, joka todennä-
köisesti osuman saadessaan siirtyy itsetuhoavaan tilaan? Iskun, jolla ei
sotilaallisesti olisi voitettu mitään tavanomaisin asein suoritettuun
iskuun verrattuna, mutta poliittisesti olisi hävitty kaikki? Miksi?
Todennäköisimmältä vaikuttaa se selitys, että Syyrian isku osui
kohteeseensa, ISIS:n asevarastoon ja -tehtaaseen, jossa oli joko
varastoituna tai valmistettiin kemiallisia aseita. ISIS:hän on useaan
otteeseen käyttänyt kemiallisia aseita sekä Syyriassa että Irakissa.
Lisäksi iskussa kaasuille altistunut uhrimäärä on vähäinen verrattuna
tuhoon, jonka tarkoituksellinen kemiallisin asein suoritettu isku
olisi tiheään asutussa kaupungissa aiheuttanut.
Mietipä näitä, Sauli…
Olisiko USA:n edustajainhuoneen entisen jäsenen Ron Paulin
arviossa ”he pelkäsivät kuollakseen, että rauha saattaisi syttyä”
Yhdysvaltain ohjusiskun takana olevien vaikuttimista vinha perä?

”Ööh.. viittasin jo siihen, että Yhdysvaltain ulkoministeri on
öhm… menossa Moskovaan joka tapauksessa lähiaikoina,
ehm… silloin ollaan varmasti jo muutoinkin paljon viisaam-
pia ja ehkä siinä tilanteessa sitten kyetään pääsemään
eteenkinpäin…”

Toivoa vain sopii, että olet paljon viisaampi lähiaikoina – mutta
valitettavasti en oikein jaksa uskoa ihmeisiin…
Olet presidentin virassa toistuvasti vain osoittanut syvää tyh-
myyttä, tietämättömyyttä ja täydellistä välinpitämättömyyttä
maamme (ja muidenkin maiden) turvallisuudesta ja rauhasta.

Jokin päivä sitten näin taltioinnin Venäjän presidentin ja sinun
ohikiitävästä tapaamisesta. Istuitte molemmat epämuka-
vasti tuoleissanne, sinä ehkä epämukavammin ja pyritte lausu-
maan jotakin. Latelit joitakin latteuksia tulevasta Arktisen alueen
käyttöön liittyvästä kokouksesta ja lopuksi sanoit presidentti
Putinille sinusta olevan on aina kiinnostavaa kuulla miltä maa-
ilma nyt näyttää Putinin silmissä. Minusta tuo kysymys vai-
kutti pienen raukkamaisen pojan huutelulta isomman kaverin
selän takaa: ”No, miltäs nyt näyttää, Vladi? Lällällää. Onko
kivaa? Kyllä meidän puoli aina teidän puolen voittaa!”

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com