Yes, demokratiaa, sanoi ylipäällikkö Niinistö! 20.2.2019

Kirje presidentti Niinistölle ja ulkoministeri Soinille

Loistavaa, pojat!
Te kaksi, Suomen ulkopolitiikan voimakaksikko, loistatte
kuin valkoinen fosfori polttaen ympäriltänne kaiken väärä-
uskoisen! Olette vihdoinkin saattaneet Suomen ulkopoli-
tiikan sille kuuluvaan asemaan kansainvälisessä mediassa:

(https://www.rt.com/op-ed/451839-venezuela-trump-gamble-policy/)

”Washington certainly could count on the usual dutiful corporate news media in the US and Europe to sing off the scripted hymn sheet for regime change. It could also count on some right-wing South American governments and its ever-obliging European vassals to go along with its criminal machinations.”

”Questions are not only going to be asked about the stupidity and psychopathic conduct of Washington. This insane misadventure also reflects very badly on Western news media and European governments who have indulged the vile charade.”

Te olette vaivojanne säästämättä valmiit tekemään kaikkenne
Yhdysvaltojen hallinnon puolesta. Ja onhan se ymmärrättävää!
Jopa odotettua, suorastaan edellytettyä, teiltä kahdelta kirkas-
otsaiselta ihmis- ja kaikkien muidenkin oikeuksien puolustajalta.
Esimerkillistä, että te kaksi moraalisesti kaiken yläpuolella leiju-
vaa miestä uskallatte nousta vastustamaan lapsia syövän dik-
taattori-Maduron väkivaltaa Venezuelan kansaa kohtaan! Ma-
duron, joka on asettunut poikkiteloin Yhdysvaltain presidentti
Trumpin hyväntahtoisten yritysten tielle viedä demokratiaa ja
hyvinvointia Venezuelaan. Maduron, joka väkipakolla työntää
kotikutoista sosialismiaan köyhien venetsuelalaisten kurkusta
alas. Miten Maduro on onnistunut kaappaamaan vallan Venezu-
elassa? Venäjän avulla, tietysti! Vai uskooko joku, että Venezu-
elassa vajaa vuosi sitten järjestetyt presidentinvaalit olivat
avoimet ja rehelliset? Ei ainakaan EU pitänyt vaaleja rehellisenä
pelinä! Ja kuinka olisikaan voinut, kun väärä mies voitti. Ja EU
on sentään yksi korkeimmista auktoriteeteista demokratian kysy-
myksissä. Kysykää vaikka keneltä. EU tuntee vaalit! Ilmiselvää-
hän oli, että esim. Krimin itsenäistymiseen johtaneet vaalit
eivät täyttäneet demokratian tunnusmerkkejä; niissä tuli väärä
tulos ja liian suurella äänten enemmistöllä. Meillä EU:ssa on
vakiintunut demokraatinen tapa järjestää joko uudet vaalit
väärän tuloksen tullessa – tai viisaasti olla lainkaan järjestä-
mättä turhia vaaleja, jos väärä tulos on odotettavissa.
EU on tukenut demokratiaa ulkoistamalla päätöksenteon jäsen-
maistaan, osallistumalla demokratian vientiin – tarpeen tullen
vaikka väkivalloin – maihin, joiden demokratian se on katsonut
olevan jollain tavoin vajavaista, epäpuhdasta. Hallituksia on
kaadettu, valtion päämiehiä murhattu ja infrastruktuuri tuhottu.
Ja nyt tämä Maduro, joka vuosi sitten järjestetyssä vaali-ilveilyssä
sai vain 67,8% äänistä, esiintyy Venezuelan presidenttinä! Eihän
tällaista voi sallia! Kyllä USA:n ja EU:n moraalinen velvollisuus oli
valita Venezuelalle uusi, demokraattinen presidentti. Ja ketkäpä
olisivat pätevämmät miehet demokratian eturintamaan lippuja
heiluttamaan kuin meidän omat poikamme S. Niinistö ja T. Soini!
Eivätkä USA ja EU ole velvollisuuksiaan pakoilleet; on valittu uusi,
hieno, täysdemokraatinen presidentti Guaido, joka lupaa kansalleen
(tai ainakin osalle siitä) kaikkea hyvää, kunhan Venezuelan öljyvarat
(maailman runsaimmat) siirretään niitä ymmärtävien käsiin – siis
ylikansallisten öljy-yhtiöiden käsiin. Tottakai Suomi demokraattisena
maana on tukemassa tätä toimintaa. Vai onko jollakin jotakin pahaa
sanottavaa esim. Suomen kaivoslaista, joka antaa ylikansallisille
yhtiöille oikeuden riistää maamme mineraalivaroja tai siitä, että
kansan omistamat ja maksamat sähköverkot myydään yksityisille
voitontavoittelijoille? Eipä tietenkään!
Ei siinä paljoa paina kansainväliset lait ja sopimukset, kun kysymys
on 31-miljoonaisen kansan hyvinvoinnista. Kuten eivät painaneet
Krimin liittyessä Venäjän federaatioon. Suomen presidentti,
oikeusoppinut mies, silloinkin miltei heti hokasi, että väärinhän se oli.
Ei ole itsenäisellä valtiolla oikeutta noin vain liittyä johonkin – kuten
EU:hun tai NATO:on.
Kyllä lakimies on erimies, hän ymmärtää, että laki on niinkuin
se luetaan, ei niinkuin se on kirjoitettu. Ja toisaalta; lait ovat vain
ihmisten kirjoittamia ja ihmiset ovat erehtyväisiä. Kysymyksen
ollessa suuremmista arvoista, kuten imperialismin ja kapitalisimin
hyvinvoinnista, eivät ihmisoikeudet ja kaikenlainen nyyhkyroman-
tiikka voi olla esteenä päättäväisten, lujien demokratiaa puolusta-
vien tekojen tiellä! Ja sosialimi on kitkettävä juurineen maailmasta!
Onhan aivan pöyristyttävä ajatus, että kansalaiset hallitsisivat
maataan ja sen rikkauksia omaksi edukseen! Ei jumalauta, mistäs
sitten bensaa ostettaisiin?
Mielestäni presidentti Niinistön ja ulkoministeri Soinin velvollisuus
on nyt esimerkillisinä korkeimman luokan demokraatteina astua
Venezuelaan suunnattujen humanitääristen avustupakettien
johtoon heiluttaen pieniä Suomen ja Venetsuelan veljeskansojen
lippuja. Venezuelan kansa odottaa teitä avosylin ja Venezuelan
USA:n ja EU:n valitsemalla demokraattisella presidentti Guaidolla
on varmasti pannu kuumana teitä odottamassa…

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com