Tasavallan presidentti Niinistö 7.2.2017

Parahin presidenttimme

Kuulin sattumoisin valtiopäivien avajaisissa 2.2. 2017
pitämäsi puheen ilmeisesti suorana lähetyksenä ra-
diossa. Puheesi vahvisti käsitystäni siitä, että et ole
erityisen vakaassa yhteydessä todellisuuteen.

Suomen ja Venäjän välisistä suhteista puhuessasi sanoit
maidemme kahdenvälisiä suhteita hyviksi. Ovatko
suhteet todella hyvällä tolalla, kun molemmilla valtioilla
on voimassa toisiinsa kohdistuvia talouspakotteita?
Lisäksi maamme Venäjän vastaiset talouspakotteet
ovat ulkopuolisten sanelemia. Suomellahan ei juurikaan
voi edes olla merkityksellisiä kahdenvälisiä suhteita
mihinkään valtioon EU:n ohjatessa ulkopolitiikkaamme.
Surkea tilanne näin Suomen itsenäistymisen juhlavuonna.
Sanon itsenäistymisen juhlavuonna, koska Suomi tuskin
voi juhlia satavuotista itsenäisyyttä – muuten kuin sinun
todellisuuspakoisessa maailmassasi.
Sanoit puhessasi esimerkkinä maittemme välisistä
suhteista:
”Ei siinä ole kahdenkeskisiä ongelmia, eikä niitä kannata
tekemällä tehdä. Kutsusta tulevat, ja kutsusta menemme
ja hyvin suoraan puhumme niin kuin hyvät naapurit tapaavat
tehdä.”
Mukavasti unohtui esim. se, ettet kutsusta mennyt
Kremliin pari vuotta sitten juhlimaan Natsi-Saksasta saavu-
tetun voiton 70-vuotispäivää!

https://avoimetkirjeet.com/tasavallan-presidentti-25-3-2015/

Asian voi ymmärtää – ken voi – siltä kannalta, että olet yhä
vakaasti Ryti-Tanner-linjalla ulkopoliittisesti. Vai pitäisikö
linjaasi kutsua Ryti-Tanner-Niinistö-linjaksi, tilannehan on
kuitenkin nyt hieman toinen kuin yli 70 vuotta sitten. Nyt
Natsi-Saksan tilalla on Yhdysvallat.

Suhteistamme Yhdysvaltoihin sanoit:
”Yhdysvaltojen kanssa rakennamme pitkän suhteen pohjalle,
joka asehankinnoista lähtien on myös tuottanut tuloksia.”
Mielenkiintoinen toteamus! Katsoit tarpeelliseksi erityisesti
korostaa asehankintoja. Miksi? Liittyykö lausahduksesi erityi-
sesti ilmavoimien tuleviin hävittäjähankintoihin?  Oli miten oli,
mielestäni on erikoista korostaa asehankintoja hyvien suhteiden
osoituksena varsinkin nykyisessä maailmanpoliittisessa tilan-
teessa, jossa Yhdysvallat ja NATO jatkuvasti kiristävät ilmapiiriä
rahtaamaalla aseistusta ja sotilaita lähialueillemme muka
turvaamaan rauhaa. Haluat ilmeisesti ilmaista kannatuksesi
Yhdysvaltain ja NATO:n toimille.
Samassa yhteydessä mainitsit, että ”Olemme ensimmäistä kertaa
olleet Naton huippukokouksen ytimessä, mikä on merkittävä
signaali.” Kyllä. Olen kanssasi samaa mieltä signaalin merkit-
tävyydestä! Ja signaali on varmasti myös pantu merkille
Venäjällä! Sanavalinta ”ensimmäistä kertaa” tarkoittanee
sitä, että Suomi päässee osalliseksi tästä (kyseenalaisesta)
kunniasta jatkossakin. Olet kyllä tehnyt hyvin selväksi halusi
liittää Suomi NATO:on, mutta käsittääkseni kaikkien mittausten
mukaan enemmistö Suomen kansasta vastustaa Suomen
NATO-jäsenyyttä.
On merkillistä, miten sokeita olette – te NATO-fanit – todelli-
suudelle! Kertakaikkiaan kieltäydytte näkemästä NATO:n
todellista luonnetta agressiivisena sotilasliittoutumana, joka
on osallistunut useiden valtioiden hävittämiseen parin viimeisen
vuosikymmenen aikana. Ainoa rauha, jota NATO on edistänyt –
edistänyt erittäin menestyksekkäästi – on haudan rauha!
Teillä NATO-mielisillä tuntuu olevan kovin romanttinen kuva
sodasta ja sotimisesta. Sodassa ollaan sankareita ja kuollaan
vain sankarikuolemia! Miten ihanaa! Sodassa joutuu kyllä
tappamaan – lähimmäisiäkin – mutta oikean asian puolesta
siunatuilla aseilla! [Sinun pitäisi lukea esim. Kalevi Seilosen
kirja ”Vastarintaryhmä” (Tammi, 1974). Se hieman raottaa
valheen verhoa sen väitetyn ja romantisoidun yhtenäisyyden
päältä, joka Suomessa muka vallitsi maamme ponnistel-
lessa Hitlerin Saksan tavoitteiden puolesta!]

”Turvallisuuspolitiikassamme voi olla vain yksi tavoite – miten
parhaiten takaamme turvallisen elämän suomalaisille ihmisille. ”
Selväähän on, että kuhertelu NATOn kanssa on täysin tämän
lausumasi turvallisuuspoliittisen tavoitteen vastainen! NATOn
kaltaisen sotilaallisen liitoutuman jäsenyys (joka lienee jo
päätetty kabineteissa?) vain lisäisi tarpeettomasti jännitteitä
ja tekisi Suomesta taistelutantereen, mikäli Yhdysvaltain
sotahullut saisivat tahtonsa läpi ja sodan Venäjää vastaan
aikaiseksi. Yritys on kova ja Suomi nykyisellä ulkopolittisella
linjallaan omalta vähäiseltä osaltaan tukee tätä yritystä.

”Suomi on osa länttä, läntisen tradition maa. Tätä ei kukaan
kyseenalaista.  Olemisemme rakentuu demokratian, ihmis-
oikeuksien ja tasavertaisuuden arvoille. Tähän myös pohjautuu
ulkopolitiikkamme suuri linja.” Saanen omalta vaatimattomalta
osaltani kyseenalaistaa toteamuksesi Suomesta osana ”länttä”.
Mikä tarkaan ottaen on se ”länsi”, johon Suomen liität? Sekö
länsi, joka pommittaa kaukaisia maita omien etujensa tähden?
Maita, jotka eivät mitenkään uhkaa meitä, muutoin kuin
ehkä tuomalla esiin erilaisen tavan elää, erilaisen kulttuurin
ja entisten siirtomaiden oikeuden elää itsenäisinä. Miten
esim. Libya uhkasi Suomen turvallisuutta? Libya, jossa juuri
mainitsemasi ”läntiset arvot” olivat pisimmälle vietyjä koko
Afrikassa – jopa pidemmälle kuin meillä monessa suhteessa.
Mutta silti maamme ulkopoliittinen linja oli tukea Libyan
hävitystä. Ja nyt olemme antaneet tukeamme Syyrian tuhoa-
miselle.

En lakkaa ihmettelemästä teitä ”läntisten arvojen” puolustajia!
Kuinka aikuiset ihmiset jaksavat jatkuvasti lapsellisesti kiuku-
tella geopoliittiseta asemastamme! Suomea ei voi siirtää
pois Venäjän kyljestä eikä Venäjää pois rajan takaa. Joka välissä
teidän pitää korostaa Suomen ”länsimaisuutta” ja ”länsimaisia
arvoja”, ettei vain meitä pidettäisi – minä? Näen tässä länsi-
hihhuloinnissa selvän rasistisen sävyn. Sillä mikä onkaan se
”lännen” vastakohta? Onko Venäjä mielestäsi osa ”länttä”?
Mitä ovat nuo ”läntiset” arvot? Manitset demokratian, ihmisoi-
keudet ja tasavertaisuuden. Demokratia on melko venyvä käsite
ja valtiollisessa elämässä se voidaan toteuttaa monella tavalla.
Ihmisoikeudet ovat yksiselitteisempiä sikäli, että ne on kirjattu
kansainvälisiin sopimuksiin. Silti, vaikka sanot ulkopolitiikkamme
suuren linjan pohjautuvan osaltaan niihin, ei maamme hyväksy
esim. Krimin itsenäistymistä ja vapaaehtoista liittymistä Venäjän
Federaatioon. Ihmioikeuksia koskevien sopimusten perusteella
Krimin väestöllä oli täysi oikeus itsenäistyä ja päättää kohta-
lostaan. Et ole toistuvista pyynnöistäni huolimatta katsonut
aiheelliseksi kertoa mitä kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia
Krimin itsenäistyminen rikkoi. Että se ihmisoikeuksista. Mehän
tietysti ”läntisten” arvojen vaalijoina päätämme kennelle
ihmisoikeudet kuuluvat; eivät ne kuulu krimiläisille, syyria-
laisille, libyalaisille… Mitäs siitä nyt tulisi, jos kaikilla olisi
ihmisoikeudet!?
Nämä ”läntiset arvot” lienevät perua Ranskan vallankumouksen
”vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus” tunnuksesta. Nykyisellään
(EU-)arvot ovat pikemminkin ”pääomien vapaus, oligarkkien
veljeys ja v****n tasa-arvoisuus!”

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com