YLEn toimittaja Antti Kuronen 30.8.2015

http://yle.fi/uutiset/ylen_toimittajan_tyoskentely_estettiin_donetskissa/8257797

YLEn verkko-uutisissa 27.8. julkaistussa jutussa kerrottiin
Donetskin kansantasavallan viestintäosaston evänneen
sinulta oikeuden työskennellä toimittajana tasavallan alu-
eella. Saman kohtalon ovat sinun mukaasi kokeneet jot-
kut ”suurimpien kansainvälisten medioiden arvostetut
toimittajat”. Ilmeisesti heitä ei juurikaan arvosteta Donets-
kin kansantasavallassa – kuten ei sinunkaan journalismiasi.
Jutussa, jonka tekijäksi on merkitty vain Yle Uutiset, anne-
taan ymmärtää, että akkreditointisi epäämisen taustalla
on suomalainen, Donetskissa asuva, Janus Putkonen, jolta
olet perännyt syytä kieltävään päätökseen:

”– Puhelun aikana Janus Putkonen kertoi, että Donetskin
kansantasavallassa on tehostettu toimittajien tarkkailua,
ja ”siksihän minäkin tavallaan täällä olen”. Tarkkailulla
halutaan hänen mukaansa estää valheiden levittäminen
tilanteesta. Kun kysyin, olenko minä kirjoittanut valheita,
Putkonen ei kommentoinut asiaa, kertoo Antti Kuronen.”

Niin, oletko sinä valehdellut? Mielenkiintoinen kysymys.
Valehteleminenhan on tietoista, tarkoituksellista toimin-
taa. Jos toimittaja kirjoittaa totuuden vastaisesti itse sitä
ymmärtämättä, ei se ole valehtelemista. Kyse on vain
huonosta journalismista. Jos taas teko on tahallinen, siis
toimittaja kirjoittaa vastoin parempaa tietoaan, kyse on
valehtelemisesta. Vastoin parempaa tietoaan kirjoittami-
seen voidaan lukea myös se, että jättää tarkoituksella
oleellisia seikkoja mainitsematta.
Sanot ”sodan aikana raportoineesi molemmilta puolilta
rintamaa, itse asiassa enemmän kapinallisalueilta. Olen
raportoinut hädästä, jota on molemmin puolin, tehnyt
normaalia journalistista työtä. Siksi ihmettelen päätöstä.”
Suomenkielen sana ”toimittaa” merkitsee myös toisen
asialla olemista, asioiden hoitamista toisen puolesta ja
hyväksi. Suuri osa esim. mainitsemistasi ”suurimpien
kansainvälisten medioiden arvostetuista toimittajista” on
vain toimittanut USAn valtapiirien asioita – ja samaa voi
sanoa YLEn toimituksellisesta linjasta Ukrainan kriisin ja
sodan yhteydessä. Journalismista ei voi tässä yhteydessä
puhua. YLE ei epätiedon levittäjänä ole Suomessa yksin;
Suomen ulkoministeriöin matkustustiedotteissa puhutaan
nykyisen de facto tilanteen vastaisesti Krimin autonomisesta
tasavallasta, joka kuuluu Ukrainaan.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=68504&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI

Tämän perusteella voi päätellä, että esim. YLEn toimittajat
ovat vain Suomen virallisen ulkopolitiikan asialla, joka poli-
tiikka määrätään Brysselistä ja Washingtonista. Ilmeisesti
Donetskin viestintäosasto on tullut tämäntapaiseen päätök-
seen. Eikä syyttä.
”Presidentti” Poroshenko – oligarkki, jonka omaisuus on
erään tiedon mukaan moninkertaistunut hänen ”presidentti-
kaudellaan” -on moneen otteesen todennut Minsk ll:n
(aseleposopimuksen) antaneen Ukrainan (laittomalle) hallinnolle
aikaa aseistaa ja kouluttaa joukkojaan. Ja maahan on virrannut
aseita, rahaa ja satoja usalaisia ja brittilläisiä sotilaskouluttajia –
kouluttamaan mm. Oikean Sektorin taistelijoita, jotka eivät ole
Ukrainan nykyisen hallinnon alaisia. Tämä lienee Minsk ll:sen
vastaista, vaikka eihän Ukrainan hallinto ole muutenkaan
täyttänyt ensimmäistäkään sopimuksen kohtaa:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11408266/Minsk-agreement-on-Ukraine-crisis-text-in-full.html

”Journalistisesti on todella ikävää, etten toistaiseksi pääse
Donetskiin raportoimaan”, sanot Yle Uutisten jutussa. Jos
olisit todella journalistina kiinnostunut Ukrainan kriisin syistä
ja seurauksista, ei Kievin hallinnon alaisella alueellakaan pi-
täisi olla puutetta jutun aiheista – itse asiassa Kievin hallinnon
tekemiset ja tekemättä jättämiset ovat kriisin kannalta paljon
tärkeämpiä ja mielenkiintoisempia, kuin DPR:n ja LPR:n käymä
puolustustaistelu.
Miksi esimerkiksi MH17 alasampumisen tutkimus kestää näin
kauan? Tapaushan on yksi EU/USAn venäjänvastaisen propa-
gandan kulmakiviä. Ei luulisi olevan niin vaikeata näyttää toteen
EU/USAn väitettä siitä, että koneen ampuivat alas “kapinalliset”
BUK-ohjuksella – mikäli asia todella olisi näin. USAlla on varmasti
tiedustelutitetoa (sateliittikuvia ym.) alasampumisesta. Miksi
niitä ei ole julkaistu, jos ne todistaisivat “kapinalliset” (ja Venäjän)
syyllisiksi? Onko syynä se, että MH17 ampuikin alas Ukrainan
ilmavoimien hävittäjä, kuten silminnäkijähavaintojen ja asian-
tuntija-arvioiden perusteella näyttää ilmeiseltä? Koneen
alasampuminen sattui juuri “sopivasti” aikaan, jolloin EU/USAn
venäjänvastainen propaganda kaipasi lisää tuulta purjeisiinsa.
Kievin laittoman hallinnon edesottamukset alkoivat olla hieman
vaikesti puolusteltavia. Ja kas – kuin taivaan lahjana putosi
siivilikone mukanaan liki kolmesataa uhria! Yhdysvaltojen
pyrkimyksien alttarilla kolmesataakin uhria on mitätön määrä!
Heidän valtionjohtonsa kyynisyyttä ja saatanallisiin ulottuvuuksiin
yltävää pahuutta ei voi koskaan yliarvioida. Yhdysvallat on
moraalisesti rapautunut valtio, jota taloudellisesti pitää pystyssä
vain heidän sotateollisuutensa. Heidän toiseksi tärkein vienti-
tuotteensa demokratia on hylkytavaraa, sekundalaatutuista.
Vatiot, joihin sitä on viety, ovat sekasortoisessa tilassa, usalainen
demokratian siemen kun ei ole ottanut itääkseen. Heidän tärkein
vientituotteensa sota on sitävastoin erittäin kuranttia kamaa;
itää hyvin ja tuottaa runsasta hedelmää, sodan hedelmää.
Näille USAn vientituotteille yhteistä on, että mihin tahansa
niitä viedäänkin, ne aiheuttavat inhimillistä hätää, kurjuutta ja
kärsimystä. Näiden USAn vientituotteiden agentuuriksi on myös
YLE valjastettu venäjänvastaisen propagandan levittäjänä.
Sinunkin journalismisi nivoutuu osaksi USAn masinoimaa ja
johtamaa venäjänvastaista kampanjaa.
Ajatusta “Venäjän uhkasta” on pidettävä yllä; sillä voidaan selittää
NATOn Baltian maiden aseistaminen ja se on myös erittäin
käyttökelpoinen argumentti Suomen NATO-kekustelussa. Ilman
(kuviteltua) Venäjän uhkaa Suomella ei olisi mitään syytä edes
harkita NATO-jäsenyyttä _- jota maamme poliittisessa johdossa
laajasti ja arvovaltaisesti kannatetaan. (Valitettavasti kansan
enemmistö vain on sitä vastaan!) YLEn linja ainakin uutisoinnissa
on täysin Venäjän vastainen. Esimerkiksi Venäjän presidentti
Putinin parin viime vuoden aikana pitämiin puheisiin YLE on
poikkeuksetta reagoinut marssittamalla esiin “asiantuntijoita”
ja “tutkijoita”, jotka auliisti selittävät kansalle ne kätketyt
uhkaukset, joita noihin puheisiin sisältyy. Jos lähdetään siitä,
että “Akku Ankka” on tieteellinen julkaisu ja Pinocchio oli todellinen
historiallinen henkilö, niin silloin näitä YLEn käyttämiä henkilöitä
voi pitää asiantuntijoina ja vakavasti otettavina tutkijoina –
ei muuten. (Tuleeko sinulle “Aku Ankka”?)
DPR:n ja LPR:n joukoista puhuttaessa käytetään määrettä
“Venäjän tukemat”. Ukrainan armeijasta ei koskaan puhuta
“NATOn tukemana” tai “USAn/EUn/IMFn tukemana”. Tai Suomen
tukemana; onhan kiistatonta, että Suomi – muiden EU maiden
joukossa – tukee Ukrainan laitonta ja osittain fasistista hallintoa.
Hallintoa, joka on avoimesti sanonut päämääräkseen tuhota
Luganskin ja Donetskin alueen etnisesti venäläinen “ali-ihmis”-
väestö! Puheet siitä, että Venäjä olisi yhtenä osapuolena Ukrainan
kriisissä sekä Venäjän presidentti Putinin demonisointi tässä
yhteydessä (ja muutenkin) on ymmärrettävä siten, että Ukraina
ei ole päämäärä vaan vain keino saavuttaa lopullinen päämäärä;
Venäjän alistaminen. Päämäärä, johon USA on pyrkinyt Toisesta
Maailmansodasta lähtien.
Virallisesti Suomen valtionjohto puhuu maamme ja Venäjän
välisten hyvien suhteiden tärkeydestä – mutta viralliset teot
puhuvat toista. Krimin liittyminen Venäjään tuomitaan ja väitetään
Venäjän miehittäneen ja vallanneen Krimin. Venäjänvastaisiin EU:n
ja USAn talouspakotteisiin yhdytään. Venäläisen valtuuskunnan
osallistuminen ETYJ-kokoukseen estetään, jne. Ja aina tekopyhästi
vetäydytään vastuusta; emmehän me, mutta kun EU…. en minä,
mutta pojat….
Ehkäpä Donetskin kansantasavallan viestintäosasto ei jostakin
syystä näe YLEn tosiasioille keskisormea näyttävää linjaa heille
myönteisenä, eivätkä tästä syystä välitä akkreditoida tälläisen
journalismin edustajaa. Mene ja tiedä….

Alla linkit muutamaan kirjoittamaasi juttuun. Niissä jokaisessa on
hyvin selvä venäjänvastainen sävy eikä Venäjään kohdistettuja
syytöksiä edes pyritä todistamaan mitenkään – todetaanpahan
vain ikäänkuin itsestäänselvyyksinä. Läntisen (USA/EU) tulkinnan
mukaanhan Venäjä on osapuolena – ja itse pääpiruna – Ukrainan
sodassa. Valitettavasti vain ei tuhansista venäläisistä joukoista ja
panssarivaunuista ole jostakin syystä saatu lainkaan pitäviä todis-
teita! Jutut sisältävät myös (muita) aivan selkeitä asiavirheitä,
joita voi pitää valheina, jos ajattelee sinun tietävän mistä kirjoitat.
Jos et tiedä, on kyse siis vain huonosta journalismista.

http://yle.fi/uutiset/ylen_toimittaja_ita-ukrainan_vaaleista_ukrainan_johto_aika_voimaton/7593349

http://yle.fi/uutiset/ylen_toimittaja_ukrainassa_separatistit_hyokkaavat/7483724

http://yle.fi/uutiset/ylen_toimittaja_ita-ukrainassa_mariupolin_iskun_syy_on_arvoitus/7758874

http://yle.fi/uutiset/nakokulma_ukrainan_ikuinen_sota/8248554

Hannu Koski
avoimetkirjeet.com

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s